Artikelen

Coalitievorming Hollands Kroon verder met Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66.

Mensen bedenken een plan

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is op initiatief van Onafhankelijk Hollands Kroon uitgebreid met alle politieke partijen gesproken om de mogelijkheden voor coalitievorming  te onderzoeken.

Ideeënmarkt

Ideeënmarkt

Heeft u een idee om Hollands Kroon veiliger, leuker, socialer of beter te maken? Vertel het een raadslid tijdens de ideeënmarkt en mogelijk wordt uw idee uitgevoerd. Voorbeelden van ideeën zijn: een voorziening voor uw sportvereniging, activiteiten of voorzieningen voor jongeren, aanleggen van een park, het plaatsen van een kunstwerk, ondersteuning voor culturele activiteiten of misschien een financiële bijdrage voor een buurtproject.

Gemeenteraadsverkiezingen

website

Waarom stem ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan de leden van de gemeenteraad. De kandidaten op wie u kunt stemmen zijn inwoners die zich verkiesbaar hebben gesteld. Degenen met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Hollands Kroon. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen Hollands Kroon gemaakt gaan worden.