Artikelen

Raadscafé

In gesprek

Wat is het raadscafé?
Het raadscafé is een mogelijkheid voor inwoners, bedrijven of instanties (hierna: inwoner) om met raadsleden in gesprek te gaan. Dit kan gaan over een onderwerp wat staat op de agenda, maar dat hoeft niet.

Wat is een raadsvergadering?

Raad

De raadsvergadering is hét moment dat de hele gemeenteraad bijeenkomt. Hier worden alle besluiten genomen. Alleen raadsleden mogen hieraan deelnemen.

Een gemeenteraadslid heeft veel vergaderingen. Meestal zijn dit beeldvormende of informerende vergaderingen. De raadsvergadering zelf is maar ongeveer één keer per maand, maar is wel de belangrijkste.

Coalitievorming Hollands Kroon verder met Onafhankelijk Hollands Kroon, Senioren Hollands Kroon, GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66.

Mensen bedenken een plan

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is op initiatief van Onafhankelijk Hollands Kroon uitgebreid met alle politieke partijen gesproken om de mogelijkheden voor coalitievorming  te onderzoeken.

Gemeenteraadsverkiezingen

website

Waarom stem ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?
Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan de leden van de gemeenteraad. De kandidaten op wie u kunt stemmen zijn inwoners die zich verkiesbaar hebben gesteld. Degenen met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Hollands Kroon. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen Hollands Kroon gemaakt gaan worden.