Artikelen

Agenda van de raad 

Iemand typt iets op een laptop

Het presidium bereidt de agenda van de raad voor. Dit zijn alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Het presidium stelt de lange termijnagenda, afgekort LTA, van de gemeenteraad vast. Dit is een hulpmiddel voor het maken van de definitieve agenda. De raad gaat over zijn eigen agenda

Presidium

Iemand schrijft iets op papier

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is in de vergadering van het presidium aanwezig. Een lid van het presidium kan zich altijd laten vervangen door een fractielid of een fractieondersteuner.

Afscheid

Johan Paul de Groot zit achterstevoren op een bank
  • Raadslid/fractievoorzitter

Een jaar of dertig geleden kwam ik bij toeval achter het orgel in de Notre Dame de Valère terecht in de Zwitserse plaats Sion. Het instrument is gebouwd rond 1400; ruim een eeuw voordat Michelangelo begon met de bouw van de Sint-Pieter in Rome en ruim een halve eeuw voordat de Santa Maria van Chr

Het seniorenconvent

Mensen overleggen aan tafel

De raad van Hollands Kroon heeft een seniorenconvent, wie zitten hierin?
Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters en de voorzitter van de raad. De griffier is bij de vergadering aanwezig. Een fractievoorzitter kan zich laten vervangen door de plaatsvervangend fractievoorzitter.